Depresja

Depresja

Pomoc i wsparcie w stanach depresyjnych

Każdy z nas niezależnie od rasy, płci czy statusu społecznego może być podatny na depresję. Jednakże pewne grupy ludzi są bardziej narażone na zetknięcie się z tą chorobą, aniżeli inne. Wiele badań potwierdza, że kobiety dwukrotnie częściej chorują na zaburzenia afektywne, aniżeli mężczyźni. Być może jest to spowodowane zmianami hormonalnymi zachodzącymi w ciele kobiety oraz podatnością na większe skupianie się na sobie.

„Read More”


Stres

Pomoc i wsparcie

Poczucie bezradności wobec zewnętrznych okoliczności prowadzi do stanu napięcia psychicznego i fizycznego określanego mianem stresu. Gdy stan taki się przedłuża, wyniszcza nasz organizm zarówno fizycznie, jak i psychicznie, mogąc w rezultacie prowadzić do kłopotów ze snem, stanów lękowych, nerwicy albo depresji. Odpowiednie wsparcie i pomoc w leczeniu stresu są niezbędne, ponieważ lekceważenie tej dolegliwości zawsze ma negatywne konsekwencje dla organizmu człowieka.

„Read More”

Stany lękowe, tzw. nerwica

Stany lękowe – czym się charakteryzują i jak je rozpoznać i leczyć?

Lęk jest sygnałem alarmowym ostrzegającym o zagrożeniu. Modyfikuje reakcje naszego organizmu, emocje, zachowanie. Pojawia się najczęściej w sytuacjach nagłego, przełomowego wydarzenia życiowego lub zagrożenia. Obecnie coraz więcej osób cierpi z powodu stale powtarzających się stanów lękowych, fobii i napadów paniki, które mogą doprowadzić do całkowitej dezorganizacji życia, a nawet do izolacji społecznej albo inwalidztwa. U osób cierpiących na stany lękowe często na pierwszy plan wysuwają się wyłącznie objawy somatyczne, dlatego nie od razu trafiają one do właściwego specjalisty, jakim jest psycholog. Natomiast niewątpliwie najpierw należy wykluczyć wszystkie choroby, aby mieć pewność, że to nie ciało nam choruje.

„Read More”